Wspaniały partner
– w całej Europie

Informacje dotyczące profilów dylatacyjnych BUCHBERGER otrzymają Państwo za pośrednictwem naszej centrali lub za pośrednictwem naszych niezawodnych partnerów w całej Europie.

Należy wybrać tylko swój kraj na mapie…

Buchberger GmbH Profilsysteme
Pfünzer Straße 15
85122 Hofstetten
Niemcy
Tel.: +49 8406 9294-0
Fax: +49 8406 9294-20