Podłączenie podłoga-ściana

Informacje do fachowego zabudowania u szczelin budowlanych wzdłuż podwyższonej części budowy (np. słupy).

Podłączenie podłoga-ściana W1

Podłączenie podłoga-ściana W1 z umocowaniem przy pomocy czopów łożyskowych w kierunku do góry.

Profil wodoszczelny VA.8.95/52 F W1

Profil wodoszczelny VA.8.110/45 W1

Profil wodoszczelny BBF124/55 W1

Profil wodoszczelny BBF124/120 WD W1

Podłączenie podłoga-ściana W2

Podłączenie podłoga-ściana W2 z umocowaniem przy pomocy czopów łożyskowych w kierunku w dół.

Profil wodoszczelny BBF95/52 W1

Profil wodoszczelny BBF95/100 WD W1

Podłączenie podłoga-ściana W3

Podłączenie podłoga-ściana W3 z umocowaniem przy pomocy czopów łożyskowych w kierunku do góry.

Boden-Wandausführung W1 bei Verlauf der Dehnungsfuge direkt am aufgehendem Bauteil; dadurch werden jeweils am Übergang Boden-Boden zu Boden-Wand zwei Eck-Stücke waagrecht benötigt.

Profil wodoszczelny VA.8.95/60 W2

Podłączenie podłoga-ściana W4

Mit Hochzug der Wolfinbahn auf 150 mm über OK FFB und Verwahrungsblech.

Profil wodoszczelny VA.8.95/20 W3

Boden-/Wandausführung W3 bei Verlauf der Dehnungsfuge direkt am aufgehenden Bauteil; dadurch wird jeweils am Übergang Boden-Boden zu Boden-Wand ein Profilformstück benötigt. Ein gerader (fluchtender) Profilverlauf ist somit gegeben.

Boden-Wandanschluss W5

Boden-/Wandausführung W3 bei Verlauf der Dehnungsfuge direkt am aufgehenden Bauteil; dadurch wird jeweils am Übergang Boden-Boden zu Boden-Wand ein Profilformstück benötigt. Ein gerader (fluchtender) Profilverlauf ist somit gegeben.

Formstück Boden-Wandanschluss W5
bei Verlauf der Dehnungsfuge direkt am aufgehenden Bauteil; dadurch wird jeweils am Übergang Boden-Boden zu Boden-Wand ein Profilformstück benötigt. Ein gerader (fluchtender) Profilverlauf ist somit gegeben.

Systembeispiel: VA.8.95/52 F W5