Podłączenie podłoga-ściana W1

Podłączenie podłoga-ściana W1 z umocowaniem przy pomocy czopów łożyskowych w kierunku do góry.

Profil wodoszczelny VA.8.95/52 F W1

Profil wodoszczelny VA.8.110/45 W1

Profil wodoszczelny BBF124/55 W1

Profil wodoszczelny BBF124/120 WD W1