Podłączenie podłoga-ściana W2

Podłączenie podłoga-ściana W2 z umocowaniem przy pomocy czopów łożyskowych w kierunku w dół.

Profil wodoszczelny BBF95/52 W1

Profil wodoszczelny BBF95/100 WD W1