Jakość
– przekonuje

Wspaniała ocena –
testowane przez Uniwersytet Techniczny w Monachium!

Wyniki testu profilu VA.8.95/20, VA.8.95/62F, VA.8.120/28 i VA.8.120/65F potwierdziły wysoką jakość wyrobu.

Forschungsbericht

Aby potwierdzić jakość naszych wyrobów, zleciliśmy w Uniwersytecie Technicznym w Monachium w Urzędzie Badawczym Budowli Komunikacji Naziemnej sprawdzenie podatności profilów VA.8.95/20, VA.8.95/62F, VA.8.120/28 oraz VA.8.120/65F. Badano odporność na działanie wody w przypadku powtarzającego się obciążenia oraz przy różnych szerokościach szczeliny w nawijającej stacji badawczej. Próba obciążeniowa jest niezmiernie bliska do praktyki, dzięki ekstremalnym warunkom badań jest jednak jeszcze „trudniejsza” i przyśpieszona.

Versuchskörper

Cztery belki betonowe, na które namontowano kombinację profilów (VA.8.95/20 i VA.8.95/62F ewentualnie VA.8.120/28 i VA.8.120/65F) Profile zostały wypełnione zgodnie z instrukcją montażu zaprawą PCC i przymocowane do betonu przy pomocy kołków. Na konstrukcję nośną profilu przykręcono wkładki uszczelniające i rozciągające z kołnierzem nierdzewnym.

Versuchsparameter

Obciążenie:Obciążenie osiowe 50 kN, poszczególne urządzenia samochodów transportowych .- opona 7,50 R 15 SCT (profil letni), ciśnienie opon 8 bar, siła hamowana 10% obciążenia kół, 1% zwrotu Zwroty:75.000 Lw w położeniu 075.000 Lw w położeniu +20mm (zimowe)Odporność na wodę: próba po każdej fazie obciążenia.

Versuchsergebnisse

Faza próbna 1: Po pierwszych 70.000 obrotach nie pokazało się oprócz nieznacznego odciśnięcia do obłożenia żadne kształtowanie (odkształcenie), jak również całkowita wodoodporność. Faza próbna 2: Podwyższenie szerokości szczeliny o 20mm, dalszych 75.000 obrotów przy tym samym obciążeniu. Na końcu próby pokazał się nieznaczny pozostający ślad w podkładzie z zaprawą epoksydową, na konstrukcji z nałożoną żywicą sztuczną na zaprawę KH pokazało się tylko bardziej wyraźne odciśnięcie opony i żadne odkształcenie. Próba wodoodporności przebiegła pomyślnie.

Zusammenfassung

Profile dylatacyjne Buchberger VA.8.98/20, VA.8.95/62F, VA.8.120/28 i VA.8.120/65F poddano próbom stabilności przechylnej z ponad 150.000 Lw obciążenia próbnego odpowiadającej 50kN obciążenia na oś. Znaczące wyniki można podsumować w poniższy sposób:

  • u obłożenia lanym asfaltem są oba warianty profilów wodoszczelne i przy następnym wgłębieniu śladu od 25 mm
  • powierzchnie pokrycia z zaprawy epoksydowej i żywicy systetycznej są wodoszczelne po ponad 150.000 obrotach (75.000 Lw w położeniu średnim, 75.000 Lw przy rozszerzalności 20 mm); obie wspomniane konstrukcje powierzchni nie wykazały żadne trwałego odkształcenia na drogach przejazdu.

Podczas realizacji podłączenia profilów zgodnie z przepisami jest więc zapewniona żywotność konstrukcji kryjącej i wodoodporność powyższych czterech testowanych profilów dylatacyjnych.

Kompletny protokół badań prześlemy chętnie na Państwa żądanie.